اوقات شرعی بیست و یکم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی بیست و یکم آبان ماه در سمنان
امروز جمعه، بیست و یکم آبان ماه، ششم ربیع الثانی و دوازدهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir