اوقات شرعی بیست و ششم شهریور در سمنان

اوقات شرعی بیست و ششم شهریور در سمنان
امروز جمعه، بیست و ششم شهریور، دهم صفر و هفدهم سپتامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir