منطقی :کاهش قیمت خودرو با واردات و تنظیم عرضه و تقاضا

منطقی :کاهش قیمت خودرو با واردات و تنظیم عرضه و تقاضا
معاون وزیر صمت گفت: اگر عرضه و تقاضا متعادل شود قطعا روی قیمت اثر خواهد داشت و پیش بینی ما این است که با شروع واردات و ادامه آن، قیمت‌ها به نظر مشتری نزدیک‌تر شود.
منبع خبر : iribnews.ir