اوقات شرعی هشتم آذرماه در سمنان

اوقات شرعی هشتم آذرماه در سمنان
امروز دوشنبه، هشتم آذرماه، بیست و سوم ربیع الثانی، بیست و نهم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir