واکنش مثبت بازار سرمایه به مصوبات حمایتی دولت

واکنش مثبت بازار سرمایه به مصوبات حمایتی دولت
بازار سرمایه امروز با رشد حدود یک و هشت دهم درصدی به مصوبات دولت درباره صنایع و شرکت‌های بورسی واکنش مثبت نشان داد.
منبع خبر : iribnews.ir