واکنش وزیر خارجه انگلیس به تحولات افغانستان

واکنش وزیر خارجه انگلیس به تحولات افغانستان
وزیر امور خارجه انگلیس گفت از سرعت تسلط طالبان بر افغانستان شگفت زده شده است.
منبع خبر : yjc.news