فاطمی امین : شرایط واردات خودرو به زودی اعلام می شود

فاطمی امین : شرایط واردات خودرو به زودی اعلام می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرایط واردات خودرو به زودی اعلام می شود.
منبع خبر : iribnews.ir