تعطیل نشدن فعالیت اصناف تا پایان سال

تعطیل نشدن فعالیت اصناف تا پایان سال
استاندار همدان گفت : مردم به شایعات گوش نکنند مغازه‌ها تا پایان سال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
منبع خبر : iribnews.ir