نظامی یمنی: عربستان در برابر توان نظامی یمن عاجز است

نظامی یمنی: عربستان در برابر توان نظامی یمن عاجز است
کارشناس مسایل نظامی یمن با اشاره به افزایش فناوری و قابلیت های نظامی رزمندگان مقاومت یمن تاکید کرد قادریم در هر نقطه ای از منطقه بر متجاوزان سعودی و مزدوارن وابسته حمله کنیم.
منبع خبر : iribnews.ir