اوقات شرعی شانزدهم آبان ماه در سمنان

اوقات شرعی شانزدهم آبان ماه در سمنان
امروز یکشنبه، شانزدهم آبان ماه، سی ام ربیع الثانی و هفتم نوامبر است.
منبع خبر : iribnews.ir