ظرفیت صنعت پتروشیمی تا ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد

ظرفیت صنعت پتروشیمی تا ۱۰ سال آینده به ۲۰۰ میلیون تن در سال می‌رسد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص تأمین منابع ارزی و تعادل اقتصادی کشور گفت: در سال گذشته از سوی صنعت پتروشیمی فبیش از ۱۵ میلیارد دلار انواع محصول پتروشیمی صادر و ۱۲.۵ میلیارد دلار در سامانه نیما عرضه شد.
منبع خبر : iribnews.ir