کمبود نهاده ها مشکل مرغداریها

کمبود نهاده ها مشکل مرغداریها
۵ واحد مرغداری در شهرستان خدابنده فعالیت دارند.
منبع خبر : iribnews.ir