هشدار ایران به اروپا درباره پناهجویان افغانستان

هشدار ایران به اروپا درباره پناهجویان افغانستان
نماینده ایران در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصریح کرد اگر جامعه جهانی نتواند به موقع به ایران کمک‌ کند، قادر به ادامه حمایت خود از پناهجویان افغان که از طریق ایران به دنبال رفتن به اروپا هستند، نخواهیم بود.
منبع خبر : iribnews.ir