اخبار مرتبط با برکناری معاون دادستان تهران تکذیب شد

اخبار مرتبط با برکناری معاون دادستان تهران تکذیب شد
روابط عمومی دادگستری کل استان تهران اخبار منتشر شده درباره برکناری مرتضی تورک معاون دادستان تهران را تکذیب کرد.
منبع خبر : iribnews.ir