وزارت فرهنگ نسبت به ثبت ملی حماسه دوم بهمن سال ۱۳۵۷ مردم ارومیه اقدام کند/ اقدام وزارت جهاد برای صادرات ۵۰۰ هزار تن سیب انباشته شده در سردخانه‌های آذربایجان غربی، نوش دارو پس از مرگ نباشد

وزارت فرهنگ نسبت به ثبت ملی حماسه دوم بهمن سال ۱۳۵۷ مردم ارومیه اقدام کند/ اقدام وزارت جهاد برای صادرات ۵۰۰ هزار تن سیب انباشته شده در سردخانه‌های آذربایجان غربی، نوش دارو پس از مرگ نباشد
نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه ۵۰۰ هزار تن سیب در سردخانه‌های آذربایجان غربی انباشته شده است، از سازمان برنامه و بودجه خواست نسبت به پرداخت یارانه حمل و نقل هوایی محصولات  کشاورزی برای جلوگیری از خسارت به کشاورزان و باغداران اقدام کند.
منبع خبر : yjc.news