ضرورت رعایت شیوه نامه ‎‌های بهداشتی در جشنواره فیلم فجر

ضرورت رعایت شیوه نامه ‎‌های بهداشتی در جشنواره فیلم فجر
دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر گفت: با توجه به شیوع سویه اُمیکرون در کشور و خظرات ناشی از گسترش آن، بر حفظ سلامت مردم، هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان سینمایی حاضر در خانه جشنواره فیلم فجر تأکید می‌شود.
منبع خبر : iribnews.ir