تامین پهنای باند اینترنت در ۴۲ نقطه روستایی کردستان

تامین پهنای باند اینترنت در ۴۲ نقطه روستایی کردستان
مدیر مخابرات منطقه کردستان گفت: توسعه پهنای باند اینترنت در روستا‌ها یکی از اولویت‌های ما است و با راه اندازی ۴۲ نود CWDM، پهنای باند اینترنت در نقاط روستایی چهار شهرستان تأمین شد.
منبع خبر : yjc.news