«بوتیک تئاتر ایران» میزبان ۹ نمایش می‌شود

«بوتیک تئاتر ایران» میزبان ۹ نمایش می‌شود
«بوتیک تئاتر ایران» میزبان ۹ اثر نمایشی از هنرمندان جوان و شناخته شده تئاتر می شود.
منبع خبر : iribnews.ir