بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

این هفته در کمیسیون قضایی مجلس؛

ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در دستور کار این هفته کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید قرار دارد.

بررسی اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشوربه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، بر اساس دستور کار کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در نشست روز یکشنبه (۶ آذر) با حضور مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور و اتاق اصناف ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نحوه اجرای مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بررسی می‌شود.

در نشست روز دوشنبه (۷ آذر) کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تعاون کار و رفاه اجتماعی، کشور، میراث فرهنگی، گردشگری وصنایع دستی و صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شـور دوم گـزارش کمیسـیون در خصوص طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بررسی می‌گردد.

در نشست‌های روز سه شنبه (۸ آذر) این کمیسیون پس از بررسی شـور دوم گـزارش طـرح تأمین مالی و جهـش تولیـد از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور باحضور مسئولین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛ ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه، اتاق ایران، دیوان محاسبات کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار می‌گیرد.طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - مرکز پژوهشها

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - مرکز پژوهشها

اصلاح قانون "مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" گامی مهم در ...

اصلاح قانون "مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" گامی مهم در ...
طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - مرکز پژوهشها

جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی از زبان نماینده ...

جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی از زبان نماینده ...
طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور. جزییات. تاریخ اعلام وصول : 1399/12/19 دوره : یازدهم ماده 141 : خیر ماده 102 : خیر. شماره ثبت : 445.

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاح ...

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاح ...
بررسی

جلسه بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ...

جلسه بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ...
بررسی

بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
اصلاح قانون "مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور" گامی مهم در ...

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس بررسی شد

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در مجلس بررسی شد
طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مجلس شورای اسلامی گامی مهم در راستای تحقق امنیت اقتصادی و تأمین بسترهای تقنینی مبارزه با فساد و ...

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - اختبار

طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور - اختبار
جزئیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی از زبان نماینده ...

کلیات
منبع خبر : iribnews.ir