مراسم اهدای دستگاه نبولایزر به کودکان فیبروزیس در مرکز طبی کودکان تهران

مراسم اهدای دستگاه نبولایزر به کودکان فیبروزیس در مرکز طبی کودکان تهران
مراسم اهدای دستگاه نبولایزر به کودکان مبتلا به سیستیک فیبروزیس در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان و با حضور مدیر بیمارستان کودکان، نماینده سازمان یونیسف در ایران و اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد. این دستگاه‌های نبولایزر را وزارت بهداشت و سازمان یونیسف به بیماران اهدا کرده اند.
منبع خبر : iribnews.ir