ابراز رضایت اولیانوف از دیدار با باقری کنی

ابراز رضایت اولیانوف از دیدار با باقری کنی
نماینده روسیه در مذاکرات وین اعلام کرد دیدار بسیار مفیدی با رئیس هیات ایران در گفتگو‌های وین داشتم.
منبع خبر : iribnews.ir