اعلام تعداد جانباختگان جمهوری آذربایجان در تنش اخیر با ارمنستان

اعلام تعداد جانباختگان جمهوری آذربایجان در تنش اخیر با ارمنستان
وزارت دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد، ۵۰ نفر از نیرو‌های مسلح این کشور کشته شدند.
منبع خبر : iribnews.ir