نگاهی اجمالی به نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل

نگاهی اجمالی به نشست سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل
منبع خبر : iribnews.ir