الزام دستگاه‌ها برای ارائه خدمات هوشمند و حذف سریع دریافت مدارک فیزیکی

الزام دستگاه‌ها برای ارائه خدمات هوشمند و حذف سریع دریافت مدارک فیزیکی


نسخه چاپی مصوبه شماره يك جلسه بيست و چهارم شوراي اجرايي فناوري ...

نسخه چاپی مصوبه شماره يك جلسه بيست و چهارم شوراي اجرايي فناوري ...

خدمات الکترونیک ( مفهوم و ضرورت و مزایا و معایب ) - آموزش

خدمات الکترونیک ( مفهوم و ضرورت و مزایا و معایب ) - آموزش
نسخه چاپی مصوبه شماره يك جلسه بيست و چهارم شوراي اجرايي فناوري ...

طرح ۳۰۷۰ و تأمین اجتماعی الکترونیک؛ الزام قانونی

طرح ۳۰۷۰ و تأمین اجتماعی الکترونیک؛ الزام قانونی
دستورالعمل اجرايي و الزامات فني موضوع بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ... ۳ـ پنجره واحد دستگاه: پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه هاي ماده (۲۹) قانون ...

درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت ... - درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت ... - درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
سریع

درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت ... - درگاه ملی خدمات دولت هوشمند

درگاه اطلاع رسانی خدمات الکترونیکی دولت ... - درگاه ملی خدمات دولت هوشمند
فیزیکی

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

مصوبه جلسه بیست و سوم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
خدمات الکترونیک ( مفهوم و ضرورت و مزایا و معایب ) - آموزش

بهترین روش برای دسترسی سریع به کارتهای سوخت - سایت تیتربرتر

بهترین روش برای دسترسی سریع به کارتهای سوخت - سایت تیتربرتر
همچنین در مدت دریافت الکترونیکی، مشتریان بایستی تنها به حواس بینایی و شنوایی خود تکیه و ... 9 لزوم تعامل بین دستگاه های اجرایی جهت ارائه خدمات الکترونیکی.

صفر تا صد هوشمند سازی ساختمان⭐[تکنیک بی نظیر!] - شرکت کارن

صفر تا صد هوشمند سازی ساختمان⭐[تکنیک بی نظیر!] - شرکت کارن
طرح ۳۰۷۰ و تأمین اجتماعی الکترونیک؛ الزام قانونی

تهیه دستورالعمل اجرایی اتصال دستگاه های اجرایی به
منبع خبر : yjc.news