تعرفه پرمصرف‌ها باید غیریارانه‌ای باشد

تعرفه پرمصرف‌ها باید غیریارانه‌ای باشد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: تکلیف قانونی، نظر و مطالبه مجلس این است که مفاد قانون، رعایت شود و تعرفه پرمصرف‌های باید غیر یارانه‌ای باشد.
منبع خبر : iribnews.ir