میزان آلودگی هوا در شهرهای استان تهران

میزان آلودگی هوا در شهرهای استان تهران
تهران- چند روزی است، که آلودگی هوا میهمان ناخوانده بسیاری از مناطق کشور شده است.
منبع خبر : mehrnews.com