رقابت نخبگان بخش خصوصی برای تولید موتور ماهواره‌بر با پیشرانه فوق سرد

رقابت نخبگان بخش خصوصی برای تولید موتور ماهواره‌بر با پیشرانه فوق سرد
گروه‌های متخصص بخش خصوصی در زمینه طراحی و ساخت موتور ماهواره‌بر با پیشرانه فوق سرد باهم رقابت می‌کنند.
منبع خبر : iribnews.ir