توسعه همکاری گازی ایران و روسیه با امضای تفاهم‌نامه با گازپروم

توسعه همکاری گازی ایران و روسیه با امضای تفاهم‌نامه با گازپروم
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: همکاری گازی ایران و روسیه با امضای تفاهم‌نامه با گازپروم روسیه توسعه می‌یابد.
منبع خبر : iribnews.ir