احضار کاردار سفارت سوئد در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه

احضار کاردار سفارت سوئد در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه، کاردار سفارت سوئد در تهران را در غیاب سفیر آن کشور به وزارت امور خارجه احضار کرد.
منبع خبر : mehrnews.com