توسعه صادرات صنایع خلاق ماموریت اصلی رایزنان فرهنگی است

توسعه صادرات صنایع خلاق ماموریت اصلی رایزنان فرهنگی است
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت:نگاه به توسعه صادرات صنایع خلاق و فرهنگی را از رایزنان فرهنگی به طور جدی خواستاریم.
منبع خبر : yjc.news