امنیت پایدار زمینه توسعه را سرعت می‌بخشد

امنیت پایدار زمینه توسعه را سرعت می‌بخشد
زارعی کوشا گفت: وجود امنیت پایدار در کشور و استان با همکاری مردم و مسئولان زمینه توسعه را تسریع می‌کند.
منبع خبر : yjc.news