روسیه بازرسی آمریکا از تسلیحات هسته‌ای اش را تعلیق کرد

روسیه بازرسی آمریکا از تسلیحات هسته‌ای اش را تعلیق کرد
روسیه از تعلیق بازرسی‌های آمریکا از تسلیحات هسته‌ای خود خبر داد.
منبع خبر : yjc.news