اعزام چهارمین گروه ورزشکاران ناشنوا به المپیک برزیل

اعزام چهارمین گروه ورزشکاران ناشنوا به المپیک برزیل
چهارمین گروه از کاروان ورزش ناشنوایان ایران راهی المپیک برزیل شدند.
منبع خبر : iribnews.ir