ضرورت الگوگیری انسان امروز از شیوه حکمرانی عادلانه علی (ع)

ضرورت الگوگیری انسان امروز از شیوه حکمرانی عادلانه علی (ع)
دبیرکل بنیاد بین‌المللی غدیر گفت: بشریت امروز با داشتن گنجینه‌ای مانند فرمان حکومتی امیرالمؤمنین علی (ع) به مالک اشتر، باید
حکمرانی عادلانه را سرلوحه کار خود قرار دهد.
منبع خبر : iribnews.ir