رهگیری و انهدام اهداف متخاصم توسط پهپاد کرار با تیربار اخگر

رهگیری و انهدام اهداف متخاصم توسط پهپاد کرار با تیربار اخگر
پهپاد‌های اسکرامبل نیروی پدافند هوایی ارتش با موفقیت پهپاد‌های مهاجم نیروی حمله‌ور را با هماهنگی و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور رهگیری ومنهدم کردند.
منبع خبر : iribnews.ir