آزمایش یک هزار و ۴۲ نازل سوخت مایع در استان سمنان

رئیس اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد استان سمنان گفت: یک هزار و ۴۲ نازل عرضه سوخت مایع در سراسر استان در ۹ ماهه نخست امسال مورد آزمون قرار گرفت.
منبع خبر : yjc.news