سارقان هر لحظه در کمین هستند

سارقان هر لحظه در کمین هستند
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری متهمان خشن در پایتخت خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir