مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند تدابیر علمی و راهبردی است

مواجهه با آسیب‌های اجتماعی نیازمند تدابیر علمی و راهبردی است
وزیر کشور با بیان اینکه امروز نیازمند رویکرد جهادی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور هستیم؛ تصریح کرد: برای حل چالش‌های مرتبط با حوزه آسیب‌های اجتماعی، روش‌های علمی و راهبردی؛ مهم است.
منبع خبر : iribnews.ir