انتقال ۲۷ زائر مصدوم از عراق به کشور از مرز‌های خوزستان

انتقال ۲۷ زائر مصدوم از عراق به کشور از مرز‌های خوزستان
۲۷ زائر مصدوم به داخل کشور از نقطه صفر مرزی و کشور عراق منتقل شدند
منبع خبر : iribnews.ir