میلیون‌ها حساب توئیتر در معرض خطر حمله سایبری

میلیون‌ها حساب توئیتر در معرض خطر حمله سایبری
میلیون‌ها حساب توئیتر به دلیل نقص‌های امنیتی در معرض خطر حملات سایبری قرار دارند.
منبع خبر : yjc.news