بازگشت به برجام همچنان بهترین گزینه برای آمریکا، ایران و جهان است

بازگشت به برجام همچنان بهترین گزینه برای آمریکا، ایران و جهان است
آنتونی بلینکن در سخنانی گفت که بازگشت به برجام همچنان بهترین گزینه برای ایالات متحده، ایران و جهان است.
منبع خبر : mehrnews.com