یکشنبه در افغانستان عید فطر اعلام شد

یکشنبه در افغانستان عید فطر اعلام شد
دادگاه عالی طالبان فردا (یکشنبه ۱۱ اردیبهشت) را عید سعید فطر اعلام کرد.
منبع خبر : iribnews.ir