برداشت‌های بی‌بازگشت دولت‌های قبل از منابع صندوق، غالباً بدون اطلاع مدیریت صندوق بوده است

برداشت‌های بی‌بازگشت دولت‌های قبل از منابع صندوق، غالباً بدون اطلاع مدیریت صندوق بوده است
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی: عمده برداشت‌های دولت‌های گذشته بدون اطلاع مدیریت صندوق توسعه ملی صورت گرفته است
منبع خبر : iribnews.ir