آمادگی حزب الله برای واکنش به رژیم صهیونیستی

آمادگی حزب الله برای واکنش به رژیم صهیونیستی
شيخ نعيم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان بر آمادگی این حزب برای نشان دادن واکنش به رژیم صهیونیستی در صورت درخواست دولت لبنان تاکید کرد.
منبع خبر : iribnews.ir