تاکنون هیچ نمونه ای از ویروس لامبدا در کشور گزارش نشده است

تاکنون هیچ نمونه ای از ویروس لامبدا در کشور گزارش نشده است
فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران گفت: تا کنون هیچ نمونه ای از ویروس کرونای جهش یافته لامبدا نه در تهران بلکه در هیچ کدام از استان های کشور گزارش نشده است.
منبع خبر : iribnews.ir