موفقیت قوه قضائیه در انهدام چند باند زمین خواری

موفقیت قوه قضائیه در انهدام چند باند زمین خواری
قوه قضائیه عوامل چند باند حرفه ای زمین خواری و جعل اسناد در کشور را شناسایی و دستگیر کرد.
منبع خبر : iribnews.ir