روایتی جدید از همکاری اراذل و اوباش با رژیم صهیونیستی

روایتی جدید از همکاری اراذل و اوباش با رژیم صهیونیستی
دستگیری شبکه‌ای از اراذل و اوباش مرتبط با سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی که با اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم‌ربایی و اخذ اعترافات ساختگی انجام می دادند.
منبع خبر : mehrnews.com