سارقان پلیس‌نما در تهران دستگیر شدند

سارقان پلیس‌نما در تهران دستگیر شدند
جانشین پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری ۳ نفر که با جعل عنوان پلیس از شهروندان اخاذی می‌کردند خبر داد.
منبع خبر : iribnews.ir