فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی

فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی
فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کشاورزی سودآور و پربازده است.
منبع خبر : iribnews.ir