ماجرای کاهش ارزش پول ملی ترکیه چیست؟

ماجرای کاهش ارزش پول ملی ترکیه چیست؟
مرتضی کریمی دبیر بخش ترکی خبرگزاری مهر با بررسی سابقه ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی برخی از عوامل کاهش ارزش لیر را برشمرده است.
منبع خبر : mehrnews.com